Sunday, July 23, 2006

Asa

jul.23.2006

Iisang pader lang ang pagitan natin… @
Ngunit parang magkaibang mundo and ating ginagalawan… #
Mapayapa ka sa iyong buhay… $
Ako nama’y sabik sa iyong pagmamahal… %

@

Kwatro kantos, limang dankal
Ito ang layo mo sa akin
Maaari kitang hawakan kung gusto ko
Ngunit my hadlang, pader ma'y magiba.

#

Sa iyong kapaligira’y musikang ‘di banyaga sa akin
Ngunit ang landas natin ay ‘di magkatugma
Minsan nang nagkabangaan
Pero sa iba’t-ibang direksyon pumatungo.

$

Ang hirap mo namang istorbohin, mailap ka pa
Saka baka ano p'ang isipin mo, kahit iyon naman ang balak
Hayaan nalang kita, tignan nalang kita
May magagawa ba ako?

%

Ano kaya kung malaman mo, nakaka-kaba
Tanggapin mo kaya? Makinig ka kaya?
Asa lang siguro ako na makuha ka,
O mapasaakin at matutunan ako’y mahalin.

No comments:

Post a Comment